Prosument lokatorski – nowy program dofinansowania

Na skróty:

Pojęcie prosumenta indywidualnego jest w większym lub mniejszym stopniu znane – to właściciel instalacji fotowoltaicznej, który jednocześnie produkuje (przekazuje do sieci) i zużywa (konsumuje) wyprodukowaną energię. Pojawiło się jednak nowe pojęcie prosumenta lokatorskiego. Odnosi się ono do grupy odbiorców energii w budynkach wielorodzinnych, na których zamontowane są panele fotowoltaiczne. W ten sposób nazywany jest też nowy program dofinansowania skierowany do właścicieli i zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Czym jest prosument lokatorski?

O prosumencie lokatorskim zaczęło być głośno wraz z 1 lutego 2023 r. Wówczas Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) udostępnili nową formę wsparcia w postaci dofinansowania dla zarządców i właścicieli wielorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się na zakup, montaż lub modernizację instalacji fotowoltaicznej.

Zgodnie z założeniami tzw. prosumenta lokatorskiego wsparcie nie ogranicza się wyłącznie do udzielania dotacji. Jego założeniem jest wdrożenie nowego sposobu rozliczania energii elektrycznej zużytej w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych. Mowa tu m.in. o oświetleniu korytarzy i schodów.

Reasumując, prosument lokatorski jest nową formą wsparcia rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zarządzanych m.in. przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czy TBS.

Zasady programu dofinansowań dla prosumenta lokatorskiego

Działania BGK skierowane do prosumenta lokatorskiego służą refinansowaniu części wydatków poniesionych w związku z zakupem, montażem lub modernizacją instalacji fotowoltaicznej. Warto mieć przy tym na uwadze, że w przypadku działań związanych z modernizacją już istniejącej infrastruktury – efektem podejmowanych prac musi być zwiększenie mocy instalacji o co najmniej 25%.

Dofinansowanie może pokryć aż 50% kosztów kwalifikowanych. Są to wydatki związane nie tylko z zakupem, montażem czy modernizacją instalacji OZE, ale też koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, wdrożenia infrastruktury niezbędnej do tego, aby cały system fotowoltaiczny mógł efektywnie funkcjonować oraz dodatkowe jej elementy takie jak magazyny energii czy pompy ciepła. Refinansowaniu podlegają wyłącznie kwoty wydatków netto. Podatek VAT nie jest traktowany jako koszt kwalifikowany.

Kiedy, jak i gdzie – kilka słów o zasadach ubiegania się o dofinansowanie

Program dofinansowania tzw. prosumenta lokatorskiego uruchomiony został 1 lutego 2023 r. i trwać będzie aż do 30 czerwca 2026 r. Przestrzegamy jednak przed odwlekaniem decyzji o skorzystaniu z tej formy wsparcia, ponieważ w razie wcześniejszego wyczerpania środków – nabór zostanie zakończony wcześniej. 

Już teraz skontaktuj się z konsultantami OnMedia – ekspertami w dziedzinie projektowania i realizacji inwestycji OZE w Warszawie. Wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw i budynków wielorodzinnych, przygotowujemy projekty inwestycji odpowiadające na zapotrzebowanie energetyczne, aż wreszcie je realizujemy. 

Dokumentację w formie wydruku po podpisaniu należy wysłać do tymczasowej siedziby banku przy ul. Chmielnej 73 w Warszawie. Jest to więc inna praktyka, niż to ma miejsce przy większości dotacji, gdy dokumentację wysyła się za pośrednictwem specjalnego generatora wniosków.

Czy warto być prosumentem lokatorskim?

Niewątpliwą zaletą sfinansowania inwestycji środkami pochodzącymi z dotacji BGK dla prosumenta lokatorskiego jest korzystny system rozliczania. Decydując się na montaż instalacji większej, niż to wynika z zapotrzebowania energetycznego części wspólnych wielordzennych budynków mieszkalnych (tzw. instalacje przewymiarowane), nadwyżki energii wysłane do sieci będą rozliczane w cyklach miesięcznych wedle cen hurtowych. Każdego miesiąca pieniądze będą przelewane na konto bankowe właściciela lub zarządcy budynku.

Warto przy tym pamiętać, aby zgłosić preferowany sposób rozliczania do dostawcy energii, po wcześniejszym uchwaleniu budowy instalacji fotowoltaicznej. Zmiana statusu na prosumenta lokatorskiego pozwoli na nowy oszczędny sposób rozliczania. Nietrudno się domyślić, jak wiele inwestycji modernizacyjnych i remontowych można będzie wykonać dzięki zaoszczędzonym środkom finansowym.

Źródła:

  1. Wprowadzimy instytucję prosumenta lokatorskiego, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wprowadzimy-instytucje-prosumenta-lokatorskiego, dostęp: 02.03.2023 r. 
  2. Prosument lokatorski – startuje nabór wniosków o dopłaty, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prosument-lokatorski—startuje-nabor-wnioskow-o-doplaty, dostęp: 02.03.2023 r.
gaz ziemny

Chcesz poznać ofertę dla Spółdzielni Mieszkaniowych?

Do kogo jest skierowany program „Prosument Lokatorski”?

Program „Prosument Lokatorski” jest skierowany do właścicieli i zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Program ma na celu wsparcie w postaci dofinansowania do zakupu, montażu lub modernizacji paneli fotowoltaicznych na budynkach, które będą generować energię elektryczną dla mieszkańców.

Jakie korzyści otrzymują właściciele i zarządcy dzięki programowi „Prosument Lokatorski”?

Dzięki programowi „Prosument Lokatorski” właściciele i zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą zwiększyć wartość nieruchomości, poprawić jej energetyczną efektywność i obniżyć koszty związane z energią elektryczną. Program umożliwia również wykorzystanie czystych, odnawialnych źródeł energii, co przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Jak można skorzystać z programu „Prosument Lokatorski”

Aby skorzystać z programu „Prosument Lokatorski” jako właściciel lub zarządca wielorodzinnych budynków mieszkalnych, należy skontaktować się z odpowiednimi instytucjami lub firmami świadczącymi usługi związane z instalacją paneli fotowoltaicznych. Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu, spełniając określone wymagania. Po zatwierdzeniu wniosku, można przystąpić do instalacji paneli fotowoltaicznych i korzystać z korzyści wynikających z własnej produkcji energii elektrycznej.

zmiana dostawcy prądu w bloku onmedia warszawa, prosument lokatorski

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Biorąc udział w programie Szkolenia

Zyskasz wiedzę i umiejętności by cieszyć się dobrymi relacjami w biznesie lub osiągać ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe

Współpraca z klientem biznesowym stawia nas przed koniecznością podnoszenia poziomu wiedzy i zapewniania obsługi przez kompetentnych doradców. Nasze bogate doświadczenie i 12 letnia praktyka pozwala nam na skuteczne wdrażanie osób w sieci sprzedaży rynku energetycznego. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby lub grupy sprzedaży, dobierając zakres szkolenia na podstawie wywiadu i potrzeb. W naszych szkoleniach skupiamy się na tych obszarach, które są potrzebne do skutecznej sprzedaży. Kilkaset case study z rynku energii, gazu, fotowoltaiki pozwala na zapewnienie naszym pracownikom i uczestnikom kursu pewności siebie i płynnego wejścia w skuteczną obsługę firm. Przekuwamy wiedzę w praktykę, zapewniając opiekę podczas spotkań biznesowych przez naszych trenerów. Analizujemy zachowania, udzielamy wskazówek i pomagamy w pierwszych samodzielnych krokach biznesowych. Wiemy, na jakich aspektach zależy klientom ponieważ stale badamy ich potrzeby. Chcemy podzielić się tą wiedzą, abyś i Ty mógł realizować z nami swoje cele biznesowe.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

koszty produkcji energii elektrycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Biorąc udział w programie DSR

Zyskasz dodatkowy przychód i obniżysz koszty energii

Demand Side Response (DSR) daje odbiorcom energii możliwość uzyskania regularnego wynagrodzenia w zamian za gotowość do chwilowego ograniczenia części poboru energii elektrycznej. W momentach szczytowego zapotrzebowania na energię może pojawić się deficyt mocy w systemie. Firmy takie jak Twoja, uczestniczące w programie mogą zostać wezwane przez operatora do pomocy w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Te niezwykle rzadkie zakłócenia w krajowym systemie elektroenergetycznym mogą wystąpić przy ekstremalnie upalnej lub mroźnej pogodzie lub w czasie nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

zmiana dostawcy prądu warszawa