Audyt energetyczny – co to jest, jakie są jego cele i korzyści?

Na skróty:

Wraz z wejściem w życie ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r. w przypadku dużych przedsiębiorców występuje obowiązek przeprowadzania cyklicznie audytu energetycznego. Należy taką procedurę powtarzać co 4 lata. Nie można jednak traktować tego jedynie jako ustawowy obowiązek, bowiem audyt energetyczny niesie ze sobą wiele korzyści. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czym jest audyt energetyczny? 

Audyt energetyczny można określić jako procedurę przeprowadzania szczegółowych i potwierdzonych obliczeń po wykonaniu odczytów urządzeń pomiarowych. Owe obliczenia mają dotyczyć całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, przynajmniej 90% zużycia wszystkich nośników energii. Audytu energetycznego nie należy mylić z audytem efektywności energetycznej, który dotyczy planowanych przedsięwzięć, mających służyć poprawie efektywności energetycznej albo sprawdzeniu wydajności i energooszczędności już zastosowanych rozwiązań. Audyt energetyczny ma dostarczyć informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. 

Jak przebiega audyt energetyczny?

Wszystko rozpoczyna się od obejrzenia budynku, planów oraz rysunków budowlanych. Istotne znaczenie ma również inwentaryzacja wszystkich urządzeń oraz instalacji, które pobierają energię. W tym przypadku przeprowadzający audyt fachowiec musi zwrócić uwagę na sprawność urządzeń, a także stopień zużycia energii. Po zebraniu niezbędnych danych audytor może już wysnuć określone wnioski i podzielić się nimi w sporządzonym raporcie, który zawiera zalecenia dla przedsiębiorstwa.   

Jakie są cele audytu energetycznego? 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa może nakreślić zalecenia dla danej firmy dotyczące tego, w jaki sposób można obniżyć zużycie energii w danych budynkach, instalacjach przemysłowych czy transporcie. Po przeprowadzeniu audytu fachowcy wskazują w raporcie rozwiązania, które będą służyć ograniczeniu zużycia energii. Specjalistyczna firma może zająć się najpierw audytem energetycznym, a później wdrożeniem wniosków z audytu. Może to dotyczyć OZE w Warszawie. Można uzyskać odpowiedź na pytanie, czy instalacja fotowoltaiczna w danym przypadku będzie odpowiednim rozwiązaniem i przyczyni się do zmniejszenia kosztów zużycia energii. W ramach audytu energetycznego dokonywana jest identyfikacja i ocena dostaw energii, co dotyczy zarówno gazu, energii elektrycznej, oleju napędowego itp. Badaniu zostają poddane zarówno rozliczenia, jak i taryfy.        

Jakie są korzyści dla przedsiębiorstwa z przeprowadzenia audytu energetycznego? 

Dzięki wykonaniu audytu energetycznego przedsiębiorca ze stolicy może się dowiedzieć, czy potrzebna jest zmiana dostawcy gazu w Warszawie. Audyt może wykazać, że wybrana taryfa u dostawcy energii elektrycznej nie jest optymalna. Może się zatem okazać, że i w tym przypadku potrzebna będzie zmiana dostawcy prądu w Warszawie.

audytem energetycznym związane jest również pojęcie kompensacji mocy biernej. Aby dowiedzieć się, czym jest, najpierw trzeba rozwinąć zagadnienie mocy biernej. Otóż jest to energia elektryczna, która nie jest wykorzystywana i znajduje się pomiędzy elementami obwodu elektrycznego. Choć nie jest zamieniana na pracę lub ciepło, to jest niezbędna do funkcjonowania urządzeń, jednak czasami produkowana jest w nadmiarze. Stąd, aby zoptymalizować zużycie energii dużego przedsiębiorstwa mającego swoją siedzibę w stolicy niezbędne jest skorzystanie z usług fachowców, dzięki którym kompensacja mocy biernej w Warszawie będzie możliwa, a rachunki za energię zostaną obniżone. Do zoptymalizowania mocy biernej wykorzystywane są baterie kondensatorów i baterie dławików. Najpierw jednak konieczne jest znalezienie jej źródła.

Jeżeli po audycie energetycznym okazuje się, że energia nie jest właściwie wykorzystana, to można zmienić dostawcę, a może nim być EON z Warszawy. Należy zdawać sobie sprawę, że nie zawsze konieczne będzie zastosowanie przytoczonych rozwiązań i dużo zależy od ponoszonych kosztów. Jeżeli koszty z tytułu występowania nadwyżki mocy biernej wynoszą 400 zł lub więcej, to należy zdecydować się na kompensację z użyciem wspomnianych urządzeń. Audyt energetyczny zawsze daje precyzyjne odpowiedzi, co należałoby, a co warto zrobić dla osiągnięcia niższych kosztów i niższego zużycia energii. 

Zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się na nowego dostawcę gazu dla firmy z Warszawy, powinna najpierw zweryfikować czy nie są popełniane błędy w eksploatacji, czyli nie dochodzi do marnotrawstwa energii. To samo dotyczy energii elektrycznej.

Jesteś zainteresowany audytem energetycznym swojego przedsiębiorstwa?

Rachunki za prąd spędzają Ci sen z powiek i szukasz optymalnego rozwiązania?

Jakie jest znaczenie audytu energetycznego dla firm?

Audyt energetyczny ma ogromne znaczenie dla firm, ponieważ pozwala na kompleksową ocenę zużycia energii w celu identyfikacji potencjalnych oszczędności i efektywności energetycznej. Dzięki audytowi firmy mogą wprowadzać świadome zmiany w swoich procesach, co przekłada się na obniżenie kosztów operacyjnych i redukcję negatywnego wpływu na środowisko. Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy dla firm?

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy dla firm?

W niektórych krajach audyt energetyczny jest obowiązkowy dla określonych sektorów, takich jak duże przedsiębiorstwa lub instytucje publiczne. Jednak nawet jeśli nie ma obowiązku prawnego, przeprowadzenie audytu energetycznego może być bardzo korzystne dla każdej firmy, niezależnie od branży i wielkości, ze względu na możliwość identyfikacji oszczędności i optymalizacji kosztów.

Jakie są główne korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu energetycznego?

Przeprowadzenie audytu energetycznego przynosi szereg korzyści, takich jak: identyfikacja obszarów o największym zużyciu energii, możliwość wprowadzenia świadomych zmian mających na celu ograniczenie zużycia energii i kosztów operacyjnych, poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie konkurencyjności firmy oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do ochrony środowiska.

zmiana dostawcy prądu w bloku onmedia warszawa, audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Biorąc udział w programie Szkolenia

Zyskasz wiedzę i umiejętności by cieszyć się dobrymi relacjami w biznesie lub osiągać ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe

Współpraca z klientem biznesowym stawia nas przed koniecznością podnoszenia poziomu wiedzy i zapewniania obsługi przez kompetentnych doradców. Nasze bogate doświadczenie i 12 letnia praktyka pozwala nam na skuteczne wdrażanie osób w sieci sprzedaży rynku energetycznego. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby lub grupy sprzedaży, dobierając zakres szkolenia na podstawie wywiadu i potrzeb. W naszych szkoleniach skupiamy się na tych obszarach, które są potrzebne do skutecznej sprzedaży. Kilkaset case study z rynku energii, gazu, fotowoltaiki pozwala na zapewnienie naszym pracownikom i uczestnikom kursu pewności siebie i płynnego wejścia w skuteczną obsługę firm. Przekuwamy wiedzę w praktykę, zapewniając opiekę podczas spotkań biznesowych przez naszych trenerów. Analizujemy zachowania, udzielamy wskazówek i pomagamy w pierwszych samodzielnych krokach biznesowych. Wiemy, na jakich aspektach zależy klientom ponieważ stale badamy ich potrzeby. Chcemy podzielić się tą wiedzą, abyś i Ty mógł realizować z nami swoje cele biznesowe.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

koszty produkcji energii elektrycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Biorąc udział w programie DSR

Zyskasz dodatkowy przychód i obniżysz koszty energii

Demand Side Response (DSR) daje odbiorcom energii możliwość uzyskania regularnego wynagrodzenia w zamian za gotowość do chwilowego ograniczenia części poboru energii elektrycznej. W momentach szczytowego zapotrzebowania na energię może pojawić się deficyt mocy w systemie. Firmy takie jak Twoja, uczestniczące w programie mogą zostać wezwane przez operatora do pomocy w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Te niezwykle rzadkie zakłócenia w krajowym systemie elektroenergetycznym mogą wystąpić przy ekstremalnie upalnej lub mroźnej pogodzie lub w czasie nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

zmiana dostawcy prądu warszawa