Polityka prywatności

ON Media Sp. z o.o. informuje, że respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy.


Polityka prywatności

Poniżej informujemy Państwa o przetwarzaniu (w tym o gromadzeniu i przechowywaniu) danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej lub formularzy kontaktowych na stronie www.onmedia.com.pl Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail.

Co ważne, jeśli nie akceptujesz naszej „Polityki prywatności”, prosimy o zaprzestanie korzystania z serwisu.

A. Podstawowe informacje

1. Administrator

Administratorem w zakresie prawa ochrony danych są zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO):

 • w odniesieniu do danych zbieranych w związku ze zwykłym przeglądaniem przez niezarejestrowanych i niezalogowanych użytkowników naszej strony internetowej jest ON Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. E. Ciołka 10 lok.122.
 • jeżeli Państwa dane są przetwarzane w związku z innymi procesami, administratorem Państwa danych osobowych jest ON Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. E. Ciołka 10 lok.122.

2. Bezpieczeństwo danych

Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych mają tylko nasi wybrani pracownicy oraz pracownicy sprawdzonych przez nas podwykonawców, z których usług korzystamy do utrzymywania funkcjonalności Serwisu, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

Przy przekazywaniu danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej stosowana jest zasadniczo tzw. procedura bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z szyfrowaniem 256-bitowym.

3. Zasady przechowywania i usuwania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia danego celu przetwarzania lub jeżeli wymagają tego obowiązujące nas przepisy prawa. W przypadku, gdy cel przetwarzania przestanie istnieć lub w razie upływu ustawowego okresu przechowywania, dane osobowe, których to dotyczy, są rutynowo usuwane zgodnie z przepisami prawa lub ich przetwarzanie zostaje ograniczone.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego, a mianowicie spełnienia obowiązku prawnego przechowywania, opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO. Jeżeli dane osobowe, o których mowa w art. 6, ust. 1, zdanie 1 lit. f) RODO, są przetwarzane w celu zabezpieczenia dowodów, przetwarzanie to ustaje po upływie ustawowego okresu przedawnienia.

 • B. Odwiedziny naszej strony internetowej

Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tj. nie podają nam Państwo danych osobowych poprzez formularze kontaktowe, możemy gromadzić dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie naszym uzasadnionym interesem jako administratora danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Do celów analizy internetowej i marketingu internetowego korzystamy również z technologii śledzenia w zakresie opisanym poniżej.

1. Techniczne udostępnianie strony internetowej

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej oferty internetowej:

 • Adres IP;
 • Data i godzina zapytania;
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT);
 • Treść wniosku (konkretna strona);
 • Status dostępu/kod statusu HTTP;
 • Ilość danych przekazywanych w danym przypadku;
 • Witryna internetowa, z której pochodzi wniosek;
 • Przeglądarka;
 • System operacyjny i jego interfejs;
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i bezpieczeństwa systemu. Ponadto dane te wykorzystujemy w formie nieosobowej do celów statystycznych oraz w celu udoskonalenia naszej oferty online.

Gdy pytasz o ofertę lub aplikujesz do nas za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisach, w zależności od rodzaju formularza, zbieramy także Twoje: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane dotyczące łączącej nas umowy, PESEL lub NIP, preferowane miejsce instalacji fotowoltaicznej.

2. Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

Wiele serwisów internetowych i serwerów używa plików cookie. Pliki cookie często zawierają tzw. identyfikator cookie. Identyfikator taki jest niepowtarzalnym oznaczeniem pliku cookie i składa się z ciągu znaków, który można wykorzystać do przypisania serwisów internetowych i serwerów do określonej przeglądarki internetowej, w której plik cookie był przechowywany. Takie pliki cookie umożliwiają odróżnienie poszczególnych przeglądarek od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Dzięki temu określona przeglądarka internetowa może być rozpoznawana i identyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Korzystając z plików cookie, możemy zapewnić Państwu bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie mogą lub mogą być jedynie w ograniczonym stopniu zrealizowane bez plików cookie. Pliki cookie pozwalają nam ponownie rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Są one wykorzystywane na podstawie art. 173 ust. 1 i 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę internetową i w ten sposób na stałe sprzeciwić się używaniu określonych plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookie w przeglądarce internetowej może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych usług i innych usług online.

Ze względu na stosowanie określonych plików cookie, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje dotyczące analizy internetowej i stosowania tzw. plików cookie stron trzecich poniżej.

3. Analiza internetowa i marketing online

a) Usługi analizy internetowej

Korzystamy z różnych usług analiz internetowych, aby nasz serwis online był bardziej przyjazna dla użytkownika i atrakcyjny. Przetwarzanie danych osobowych w ramach usług analizy internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, pliki cookie są wykorzystywane do wyżej wymienionych celów, realizujemy również koncepcję wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO w zw. z art. 173 ust. 1 ustawy Prawo

b) Google Analytics

W Serwisach wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics do analizy zachowań użytkowników. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookie. Potrzebujemy ich przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne Serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju Serwisów.

3. Media społecznościowe

Aby być w stałym kontakcie z naszymi klientami, komunikować się z zainteresowanymi stronami, jesteśmy obecni w poniższych mediach społecznościowych.

Dane odwiedzających portale społecznościowe są regularnie przetwarzane przez te portale do celów badań rynkowych i marketingowych. Wywołane treści mogą być wykorzystane do tworzenia profili użytkowników, które z kolei mogą być wykorzystywane do reklam wewnątrz i na zewnątrz mediów społecznościowych. Zazwyczaj jest to możliwe dzięki plikom cookie przechowywanym na komputerze użytkownika.

Dane użytkowników serwisów społecznościowych mogą być również przechowywane przez dostawcę w inny sposób, zwłaszcza jeśli są oni zarejestrowani i zalogowani w serwisie społecznościowym.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego, a mianowicie spełnienia obowiązku prawnego przechowywania, opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO. Jeżeli dane osobowe, o których mowa w art. 6. ust. 1. zdanie 1 lit. f) RODO, są przetwarzane w celu zabezpieczenia dowodów, przetwarzanie to ustaje po upływie ustawowego okresu przedawnienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w odpowiednim medium społecznościowym oraz możliwości sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych (rezygnacja), należy skorzystać z poniższych linków, które odsyłają do informacji operatorów odpowiednich serwisów społecznościowych.

Prośby o informacje i wnioski dotyczące realizacji praw użytkownika należy kierować bezpośrednio do operatorów serwisów społecznościowych, ponieważ tylko oni mają dostęp do wszystkich danych użytkownika i mogą dostarczyć żądanych informacji lub podjąć odpowiednie działania.

– Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/ Ustawienie reklam/rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads,:

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) Polityka prywatności: http://instagram.com/about/legal/privacy/.; Konfiguracja reklamy i ustawień plików cookie jest możliwa za pośrednictwem Network Advertising Initiative pod http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, Digital Advertising Alliance pod http://www.aboutads.info/ lub European Digital Advertising Alliance pod http://youronlinechoices.eu/.

– Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de,

– LinkedIn Corporation 1000 W Maude Ave Sunnyvale, CA Website Hosting Polityka ochrony prywatności: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=pl.linkedin.com%7Cli-other&trk=lithograph_footer-about

C. Korzystanie z naszych usług

 1. Do czego używamy Twoich danych?
 • do realizacji na Twoją rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną, także do realizacji łączącej nas umowy;
 • do realizacji naszych usług, z których korzystasz;
 • do dostarczenia zamówionych produktów lub usług;
 • do obsługi Twojego żądania, zlecenia, wniosku lub zapytania;
 • do działań marketingowych, tj. do przesyłania Ci powiadomień o produktach i usługach;
 • do celów analitycznych, aby poprawić jakość Serwisów;
 • do celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności Serwisów;
 • Twoje dane mogą być też przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty, z którymi współpracujemy, w następujących celach:
  • realizacji naszej usługi, z której korzystasz;
  • realizacji Twojego zamówienia i dostarczenia produktów lub usług;
  • realizacji wybranego przez Ciebie sposobu płatności;
  • analizy rynku i opinii;
  • marketingowych.

b) Przekazanie danych osobowych osobom trzecim w celu realizacji zamówień

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą podwykonawcy administratorów, podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz klientów administratorów lub bezpośrednio na rzecz administratorów, w tym firmy świadczące usługi call center oraz podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, a także płatnicze odpowiedzialne za realizację płatności online.

c) Przechowywanie i usuwanie danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, a po zakończeniu umowy będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez Panią/Pana roszczeń.

Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się w oparciu o Państwa zgodę.

d) Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych może być w niektórych sytuacjach konieczne do zawarcia i wykonania usług świadczonych przez ON Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podanie danych dla celu marketingu bezpośredniego zawsze jest dobrowolne.

1. Marketing i badania rynkowe

Dane adresowe i zamówieniowe wykorzystujemy również do własnych celów marketingowych, takich jak spersonalizowany marketing bezpośredni i badania rynkowe. W tym zakresie można na przykład otrzymywać drogą pocztową informacje o ofertach specjalnych i kampaniach rabatowych. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO na podstawie uzasadnionego interesu w optymalizacji asortymentu produktów i usług administratorów oraz w umożliwieniu indywidualnych zapytań reklamowych. W sytuacjach, gdy jest to wymagane przez obowiązujące w Polsce prawo, w szczególności ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawę prawo telekomunikacyjne, działania marketingowe opieramy na Państwa dobrowolnej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oparte jest o Państwa dobrowolną zgodę, taka zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody należy skontaktować się z nami korzystając z adresu: kontakt@onmedia.com.pl

 • D. Możliwości kontaktu

Na naszej witrynie internetowej oferujemy różne sposoby nawiązania z nami kontaktu i wysyłania do nas wiadomości. W szczególności można się z nami skontaktować telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku odpowiedniego kontaktu podane przez Państwa dane (adres e-mail, nazwisko i numer telefonu) oraz zapytanie będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest sprawne i ustrukturyzowane zbieranie i przetwarzanie zapytań klientów, jak również zapewnienie jakości, w szczególności poprzez udzielenie odpowiedzi na kontakt zainicjowany przez naszych klientów. Usuwamy zgromadzone dane po tym, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne do wyżej wymienionych celów, np. po całkowitym przetworzeniu zapytania klienta, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli mają zastosowanie ustawowe obowiązki przechowywania.

 • E. Prawa osób, których dane dotyczą

Poniżej informujemy Państwa o prawach przysługujących Państwu w ramach RODO jako „osobie, której dane dotyczą”. Zgodnie z rozporządzeniem mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu (art. 15 ust. 1, 2 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) lub usunięcia (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)
 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

W uzupełnieniu podsumowujemy kluczowe punkty praw osób, których dane dotyczą, pod RODO, w następujący sposób, przy czym niniejsza prezentacja nie rości sobie prawa do kompletności, a jedynie odnosi się do podstawowych cech praw osób, których dane dotyczą, w ramach RODO:

 • Prawo dostępu (włącznie z prawem potwierdzenia i prawami udostępnienia danych):  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz do następujących informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu;
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które państwa dotyczą, lub do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji na temat logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
  • w przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, uzyskanie informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem.
 • Prawo do sprostowania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o niezwłoczne sprostowanie wszelkich nieścisłych danych osobowych, które jej dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania:   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wymagać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres, który umożliwia administratorowi zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego wnioskuje o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do celów dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, dopóki nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.
 • Prawo do usunięcia:  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, co do zasady i z zastrzeżeniem pewnych wymogów prawnych dotyczących przetwarzania danych (por. wyjątek art. 17 ust. 3 RODO), żądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych jej dotyczących, o ile zachodzi jedna z następujących przyczyn:
  • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
  • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na podstawie której nastąpiło przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych przyczyn przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami świadczonymi przez społeczeństwo informacyjne zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych:  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do utrzymywania dotyczących jej danych osobowych, które przekazała administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz że przetwarzanie odbywa się przy wykorzystaniu procedur automatycznych.
  Wykonując swoje prawo do możliwości przekazania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez administratora innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne.
 • Prawo do wycofania zgody:  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie aż do cofnięcia zgody.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo odwołania się do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących jest sprzeczne z niniejszym rozporządzeniem.

Odrębna informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO

Ma Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw, Pani/Pana dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że ze strony Z Potrzeby Piękna zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z tego rodzaju marketingiem bezpośrednim.

W przypadku, gdy skorzystają Państwo z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, regularnie wprowadzamy w życie przestrzeganie Państwa sprzeciwu poprzez jego odpowiednie odnotowanie w naszych bazach.

 • F. Kontakt

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą, lub mają ogólne pytania dotyczące ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@onmedia.com.pl

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Biorąc udział w programie Szkolenia

Zyskasz wiedzę i umiejętności by cieszyć się dobrymi relacjami w biznesie lub osiągać ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe

Współpraca z klientem biznesowym stawia nas przed koniecznością podnoszenia poziomu wiedzy i zapewniania obsługi przez kompetentnych doradców. Nasze bogate doświadczenie i 12 letnia praktyka pozwala nam na skuteczne wdrażanie osób w sieci sprzedaży rynku energetycznego. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby lub grupy sprzedaży, dobierając zakres szkolenia na podstawie wywiadu i potrzeb. W naszych szkoleniach skupiamy się na tych obszarach, które są potrzebne do skutecznej sprzedaży. Kilkaset case study z rynku energii, gazu, fotowoltaiki pozwala na zapewnienie naszym pracownikom i uczestnikom kursu pewności siebie i płynnego wejścia w skuteczną obsługę firm. Przekuwamy wiedzę w praktykę, zapewniając opiekę podczas spotkań biznesowych przez naszych trenerów. Analizujemy zachowania, udzielamy wskazówek i pomagamy w pierwszych samodzielnych krokach biznesowych. Wiemy, na jakich aspektach zależy klientom ponieważ stale badamy ich potrzeby. Chcemy podzielić się tą wiedzą, abyś i Ty mógł realizować z nami swoje cele biznesowe.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

koszty produkcji energii elektrycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Biorąc udział w programie DSR

Zyskasz dodatkowy przychód i obniżysz koszty energii

Demand Side Response (DSR) daje odbiorcom energii możliwość uzyskania regularnego wynagrodzenia w zamian za gotowość do chwilowego ograniczenia części poboru energii elektrycznej. W momentach szczytowego zapotrzebowania na energię może pojawić się deficyt mocy w systemie. Firmy takie jak Twoja, uczestniczące w programie mogą zostać wezwane przez operatora do pomocy w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Te niezwykle rzadkie zakłócenia w krajowym systemie elektroenergetycznym mogą wystąpić przy ekstremalnie upalnej lub mroźnej pogodzie lub w czasie nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

zmiana dostawcy prądu warszawa