Czy fotowoltaika może być opłacalna dla rolników?

Na skróty:

W kontekście instalacji fotowoltaicznych nader często porusza się problematykę gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych, omijając niesłusznie gospodarstwa rolne. Jest to o tyle niezrozumiałe, że to właśnie rolnicy są grupą zawodową szczególnie zainteresowaną ograniczeniem kosztów produkcji, których istotną częścią są wydatki na energię elektryczną. Czy Instalacja fotowoltaiczna jest opłacalna dla rolników?

 • Czy gospodarstwa rolne również mogą liczyć na dofinansowanie fotowoltaiki?
 • Powody, dla których warto zdecydować się na instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych
 • Jak wygląda rozliczenie gospodarstw rolnych z energii elektrycznej przed i po inwestycji w fotowoltaikę?
 • W jaki celu przeprowadzany jest wywiad energetyczny?

Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym – dotacje i pożyczki

Jako główne czynniki motywujące producentów rolnych do inwestycji w OZE (odnawialne źródła energii) są kolejno:

 • Wzrost cen energii elektrycznej – 65%;
 • Dofinansowanie – 62%.

Aspekt ekologiczny jest istotny, jednak nie na tyle, by spowodować wyraźny wzrost zainteresowania fotowoltaiką na obszarach wiejskich.

Jako że wzrost cen energii stał się odczuwalny we wszystkich obszarach gospodarki, a trend ten będzie się nasilał, wypada skupić się na licznych programach wspierających inwestycje w instalacje PV w gospodarstwach rolnych, zarówno tych o zasięgu krajowym, jak i regionalnym.

Fotowoltaika dotacje — Programy ogólnopolskie:

 • Agroenergia – dotacja;
 • Rolnicy, będący jednocześnie płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36, PIT-37, PIT-36L) i są właścicielami domu mieszkalnego, nabywają prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Ulgę można łączyć z dotacją „Agroenergia”.
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw — dotacja;
 • Odliczenie (ulga inwestycyjna) 25% kosztów fotowoltaiki od podatku rolnego;
 • Płatnicy VAT nabywają prawo odliczenia podatku od towarów i usług w całości. Dotyczy zakupu nowych instalacji PV wraz z montażem.

Trwają prace nad ostatecznym kształtem programu o zasięgu krajowym „Energia dla wsi”.

Fotowoltaika dofinansowanie — Programy regionalne:

 • EKO – KLIMAT Woda, powietrze, ziemia – pożyczka (woj. kujawsko-pomorskie);
 • Program Priorytetowy „OA – Ochrona Atmosfery” – pożyczka (woj. świętokrzyskie).

Wszystkie wymienione programy dotyczą zakupu oraz montażu urządzeń służących do produkcji energii ekologicznej, w tym instalacji fotowoltaicznych.

Proces składania odpowiedniej dokumentacji można znacząco uprościć, nawiązując współpracę z renomowaną firmą zajmującą się instalacjami OZE.

Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym – korzyści

Ostatecznym argumentem, poza wymienionymi wcześniej dotacjami, przemawiającym za zastosowaniem fotowoltaiki w gospodarstwie rolnym powinna być perspektywa darmowej energii elektrycznej płynącej z niewyczerpanego źródła, jakim jest promieniowanie słoneczne.

Uśrednione szacunki mówią, iż udział prądu elektrycznego w ogólnych kosztach prowadzenia działalności rolniczej wynosi aż 20%. Biorąc pod uwagę postęp technologiczny (mechanizacja), a także zwiększenie liczby urządzeń zasilanych prądem można przyjąć, że zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie sukcesywnie wzrastać.

W większych gospodarstwach, w których udział maszyn i urządzeń elektrycznych w produkcji rolnej jest znaczny, pełne pokrycie zapotrzebowania zapewnią farmy fotowoltaiczne, co jeszcze bardziej spotęguje opłacalność fotowoltaiki w gospodarstwie rolnym. Dodatkowo efekt ten wzmocni zastosowania pomp ciepła, jako nowoczesnych urządzeń grzewczych, których zapotrzebowanie energetyczne w pełni zaspokoi nawet niewielka liczba modułów PV.

gaz ziemny

Chcesz poznać ofertę dla Spółdzielni Mieszkaniowych?

Rozliczenie gospodarstw rolnych z energii elektrycznej przed i po inwestycji w fotowoltaikę

Opłaty za prąd są wskazywane przez rolników jako najmocniej uderzające w budżet gospodarstw spośród wszystkich wykorzystywanych źródeł energii.

Poza opłatami, jakie ponoszą rolnicy za korzystanie z energii czynnej, należy uwzględnić dodatkowo opłaty dystrybucyjne:

 • Opłata handlowa (dotyczy odczytu liczników / urządzeń pomiarowych);
 • Opłata mocowa;
 • Składnik stały stawki sieciowej;
 • Składnik zmienny stawki sieciowej;
 • Stawka jakościowa.

Dotyczy to odbiorców prądy w taryfie C, w tym producentów rolnych.

Po sfinalizowaniu wszystkich czynności związanych z instalacją fotowoltaiczną rolnik przejdzie na rozliczenie w systemie net billingu.

Prosument będzie wprowadzać nadwyżki wyprodukowanej przez siebie energii do sieci energetycznej. Wartość odprowadzonej energii zostanie ustalana na podstawie średniomiesięcznej ceny z TGE. Powstałe w ten sposób środki należne będą się kumulować w ramach depozytu prosumenckiego.

Od 1 lipca 2024 roku, kwota depozytu będzie wyliczana po średnich godzinowych cenach detalicznych obowiązujących na TGE.

Okres, w którym należy wykorzystać zgromadzone środki, trwa 12 miesięcy. Jeżeli zgromadzona kwota nie będzie w całości spożytkowana w bieżącym miesiącu kalendarzowym, rolnik będący jednocześnie prosumentem otrzyma do 20 procent wartości energii wprowadzonej do sieci w tym okresie. Zwrot nastąpi do końca 13 miesiąca.

Należy pamiętać, iż opłacalność fotowoltaiki jest bezpośrednio zależna od wywiadu poprzedzającego montaż instalacji PV. Zadanie to powinien wykonać delegowany pracownik firmy instalatorskiej dysponujący odpowiednią wiedzą oraz wyposażeniem. Daje to gwarancję, że wykonana instalacja spełni wszystkie wymogi energetyczne stawiane przez nowoczesne gospodarstwo rolne.

Czy inwestycja w fotowoltaika może być opłacalna dla rolnika? OZE Warszawa

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Biorąc udział w programie Szkolenia

Zyskasz wiedzę i umiejętności by cieszyć się dobrymi relacjami w biznesie lub osiągać ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe

Współpraca z klientem biznesowym stawia nas przed koniecznością podnoszenia poziomu wiedzy i zapewniania obsługi przez kompetentnych doradców. Nasze bogate doświadczenie i 12 letnia praktyka pozwala nam na skuteczne wdrażanie osób w sieci sprzedaży rynku energetycznego. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby lub grupy sprzedaży, dobierając zakres szkolenia na podstawie wywiadu i potrzeb. W naszych szkoleniach skupiamy się na tych obszarach, które są potrzebne do skutecznej sprzedaży. Kilkaset case study z rynku energii, gazu, fotowoltaiki pozwala na zapewnienie naszym pracownikom i uczestnikom kursu pewności siebie i płynnego wejścia w skuteczną obsługę firm. Przekuwamy wiedzę w praktykę, zapewniając opiekę podczas spotkań biznesowych przez naszych trenerów. Analizujemy zachowania, udzielamy wskazówek i pomagamy w pierwszych samodzielnych krokach biznesowych. Wiemy, na jakich aspektach zależy klientom ponieważ stale badamy ich potrzeby. Chcemy podzielić się tą wiedzą, abyś i Ty mógł realizować z nami swoje cele biznesowe.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

koszty produkcji energii elektrycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Biorąc udział w programie DSR

Zyskasz dodatkowy przychód i obniżysz koszty energii

Demand Side Response (DSR) daje odbiorcom energii możliwość uzyskania regularnego wynagrodzenia w zamian za gotowość do chwilowego ograniczenia części poboru energii elektrycznej. W momentach szczytowego zapotrzebowania na energię może pojawić się deficyt mocy w systemie. Firmy takie jak Twoja, uczestniczące w programie mogą zostać wezwane przez operatora do pomocy w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Te niezwykle rzadkie zakłócenia w krajowym systemie elektroenergetycznym mogą wystąpić przy ekstremalnie upalnej lub mroźnej pogodzie lub w czasie nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

zmiana dostawcy prądu warszawa