Dofinansowanie do fotowoltaiki z BGK – sprawdź komu przysługuje grant OZE!

Na skróty:

Ceny energii elektrycznej zatrważają. Podczas gdy w 2022 r. za 1 kWh Polacy płacili 0,94 gr, w 2023 r. 1 kWh kosztuje nawet 1,03 zł. Problemu nie rozwiąże czasowe zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych. Warto myśleć perspektywicznie i zainwestować w systemy fotowoltaiczne, które pozwolą na wytwarzanie energii w ilości wystarczającej, aby zaspokoić potrzeby lokatorów. Teraz, dzięki grantom na OZE z BGK jest to szczególnie opłacalne.

Tym razem więcej osób skorzysta z dofinansowania do fotowoltaiki!

Większość dotychczasowych opcji dofinansowania do fotowoltaiki ze środków krajowych oraz unijnych przeznaczonych była przede wszystkim dla budynków jednorodzinnych. W przypadku firm, gospodarstw rolnych czy wielorodzinnych budynków mieszkalnych najczęściej udzielano dotacji na szerokie działania termomodernizacyjne. Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych było wówczas jednym z elementów działań dążących do redukcji zużycia energii i emisji CO2.

Można więc rzec, że grant BGK jest w pewien sposób innowacyjną formą wsparcia. Skierowana jest do właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych (wyjąwszy jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe).

Wniosek o przyznanie dofinansowania do fotowoltaiki w postaci grantu mogą się więc ubiegać nie tylko osoby fizyczne, ale też wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, a nawet jednostki samorządu terytorialnego czy spółki prawa handlowego.

Na co możesz wydać środki z dofinansowania do fotowoltaiki?

Cel działań BGK jest jasny – dofinansowanie odnawialnych źródeł energii pozwala znacząco zredukować zużycie energii i wygenerować spore oszczędności. Aby skorzystać z grantu, inwestor musi kupić, zamontować albo zmodernizować OZE w budynku wielorodzinnym. Przy czym, jeśli będą to działanie wyłącznie modernizacyjne, wówczas ich efektem musi być wzrost mocy całej instalacji o nie mniej niż 25%.

Co ważne, grant BGK przydzielany zostaje na pokrycie części poniesionych kosztów dla tych inwestycji, które się jeszcze nie rozpoczęły. Zanim więc uruchomione zostaną jakiekolwiek działania związane z OZE – konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie środków finansowych wraz z dokumentacją projektową i niezbędnymi załącznikami.

Na jak wysokie dofinansowanie do fotowoltaiki możesz liczyć?

Grant BGK wynosi aż 50% kosztów związanych z zakupem, montażem lub modernizacją instalacji OZE. Mowa tu jednak o kosztach netto inwestycji, a nie ich wartości brutto. Podatek VAT nie podlega refinansowaniu.

Warto mieć również na uwadze, że wysokość przyznawanego dofinansowania wyliczana jest na podstawie sumy netto wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji, a nie jej wartości całkowitej.

W przypadku grantu BGK jako koszty kwalifikowane ujmowane są nie tylko wydatki związane z zakupem, montażem czy modernizacją instalacji, ale też koszty infrastruktury niezbędnej do niezakłóconego funkcjonowania nowej lub zmodernizowanej instalacji oraz elementy dodatkowe takie jak magazyny energii czy pompy ciepła, aż wreszcie wydatki poniesione w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Warto mieć przy tym na uwadze, że aby koszty opracowania dokumentacji mogły zostać zrefinansowane, musi ona być sporządzona po 31 stycznia 2020 r. W przeciwnym wypadku nie zostanie potraktowana jako koszt kwalifikowany.

Kiedy, jak i gdzie – kilka słów o wnioskowaniu o dofinansowanie do fotowoltaiki

Wiele dostępnych opcji dofinansowania do fotowoltaiki ograniczonych jest krótkim horyzontem czasowym. Nie każdy inwestor jest w stanie w wymaganym terminie sporządzić dokumentację projektową i zawnioskować o udzielenie wsparcia. Z grantem BGK jest inaczej. Na przygotowanie dokumentacji projektowej, uzupełnienie wniosku i skompletowanie wymaganych załączników jest czas aż do 30 czerwca 2026 r. 

Nie warto jednak odwlekać decyzji, ponieważ po wyczerpaniu budżetu na ten cel termin naboru zostanie skrócony przez BGK. Warto więc już teraz zlecić OnMedia, jako ekspertom od OZE z Warszawy przygotowanie oferty wraz z wyliczeniami i audytem energetycznym, na podstawie których inwestycja zostanie później zrealizowana i będzie optymalna dla potrzeb lokatorów.

Dokumenty, wydrukowane i podpisane przez uprawnioną osobę wysłać należy na adres tymczasowej siedziby banku przy ul. Chmielnej 73 w Warszawie. Wnioski wysłane przez skrzynkę e-mail nie będą rozpatrywane.

Źródła:

  1. https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/grant-oze/#c26343, dostęp: 02.03.2023 r.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem do fotowoltaiki z BGK?

Skontaktuj się z nami a chętnie Ci pomożemy!

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki z BGK?

Aby otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki z BGK, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, beneficjentem może być zarówno osoba fizyczna, jak i firma. Po drugie, projekt musi spełniać wymogi techniczne i być zgodny z przepisami dotyczącymi Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Wreszcie, wnioskujący musi dostarczyć kompletną dokumentację oraz spełnić kryteria oceny wniosków.

Jakie korzyści można uzyskać dzięki dofinansowaniu do fotowoltaiki z BGK?

Dofinansowanie do fotowoltaiki z BGK pozwala na znaczne obniżenie kosztów inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, można obniżyć rachunki za prąd i zwiększyć niezależność energetyczną. Dofinansowanie to również przyczynia się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Jakie są etapy procesu ubiegania się o dofinansowanie do fotowoltaiki z BGK?

Proces ubiegania się o dofinansowanie do fotowoltaiki z BGK obejmuje kilka etapów. Najpierw należy przygotować kompletną dokumentację, w tym m.in. projekt techniczny, kosztorys, umowy i zaświadczenia. Następnie wniosek zostaje złożony do BGK w określonym terminie. Po złożeniu wniosku następuje proces oceny, w którym brane są pod uwagę kryteria, takie jak cel inwestycji, planowany efekt ekologiczny czy wiarygodność wnioskodawcy. Po pozytywnej ocenie wnioskodawca może podpisać umowę i rozpocząć realizację projektu fotowoltaicznego.

zmiana dostawcy prądu w bloku onmedia warszawa, oze warszawa

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Biorąc udział w programie Szkolenia

Zyskasz wiedzę i umiejętności by cieszyć się dobrymi relacjami w biznesie lub osiągać ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe

Współpraca z klientem biznesowym stawia nas przed koniecznością podnoszenia poziomu wiedzy i zapewniania obsługi przez kompetentnych doradców. Nasze bogate doświadczenie i 12 letnia praktyka pozwala nam na skuteczne wdrażanie osób w sieci sprzedaży rynku energetycznego. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby lub grupy sprzedaży, dobierając zakres szkolenia na podstawie wywiadu i potrzeb. W naszych szkoleniach skupiamy się na tych obszarach, które są potrzebne do skutecznej sprzedaży. Kilkaset case study z rynku energii, gazu, fotowoltaiki pozwala na zapewnienie naszym pracownikom i uczestnikom kursu pewności siebie i płynnego wejścia w skuteczną obsługę firm. Przekuwamy wiedzę w praktykę, zapewniając opiekę podczas spotkań biznesowych przez naszych trenerów. Analizujemy zachowania, udzielamy wskazówek i pomagamy w pierwszych samodzielnych krokach biznesowych. Wiemy, na jakich aspektach zależy klientom ponieważ stale badamy ich potrzeby. Chcemy podzielić się tą wiedzą, abyś i Ty mógł realizować z nami swoje cele biznesowe.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

koszty produkcji energii elektrycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Biorąc udział w programie DSR

Zyskasz dodatkowy przychód i obniżysz koszty energii

Demand Side Response (DSR) daje odbiorcom energii możliwość uzyskania regularnego wynagrodzenia w zamian za gotowość do chwilowego ograniczenia części poboru energii elektrycznej. W momentach szczytowego zapotrzebowania na energię może pojawić się deficyt mocy w systemie. Firmy takie jak Twoja, uczestniczące w programie mogą zostać wezwane przez operatora do pomocy w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Te niezwykle rzadkie zakłócenia w krajowym systemie elektroenergetycznym mogą wystąpić przy ekstremalnie upalnej lub mroźnej pogodzie lub w czasie nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

zmiana dostawcy prądu warszawa