Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych w 2024 – jak się do nich przygotować?

Na skróty:

Już chyba mało kto podważa korzystny wpływ instalacji fotowoltaicznych na koszty zużycia energii przez gospodarstwa domowe. Z tego rozwiązania korzystają już nie tylko prywatni właściciele domów czy przedsiębiorcy. Także wspólnoty mieszkaniowe mają świadomość, że dobrze zaprojektowana inwestycja z panelami fotowoltaicznymi może obniżyć rachunki. Dzięki dotacjom staje się to jeszcze bardziej opłacalne. Dowiedz się, jakie dotacje czekają na wspólnoty mieszkaniowe w 2024 r. i jak starać się o te środki.

Przegląd dotacji dla wspólnot mieszkaniowych w 2024 roku

Na wspólnoty mieszkaniowe w 2024 r. czekają przede wszystkim środki z „Grantu OZE” i programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Na program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony został budżet aż 1 75 mld zł! O środki te mogą wnioskować także wspólnoty mieszkaniowe, które obejmują 3–7 lokali mieszkalnych.

Celem tego programu jest poprawa jakości powietrza oraz redukcja emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Dlatego wsparcie udzielane jest na inwestycje związane z demontażem nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, a także zakupem i montażem wspólnego źródła ciepła do ogrzewania (lub zarówno ogrzewania, jak i c.w.u.). W ramach inwestycji mogą zostać przeprowadzone także prace termomodernizacyjne (np. związane z montażem ocieplenia przegród budowlanych). 

Dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie” wynosi 60% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 350 tys. zł). Jeśli jednak do powyższych prac dołączone zostaną zakup, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej – wówczas kwota maksymalna zostaje podniesiona do 360 tys. zł (a dodatkowy montaż pompy ciepła podwyższa ją do 375 tys. zł).

Ze wsparcia mogą również skorzystać te wspólnoty mieszkaniowe, które nie planują wymiany źródeł ciepła na nowe. Możliwe jest zrealizowanie projektu obejmującego wyłącznie prace termomodernizacyjne, w tym te związane z wprowadzeniem do budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej. Wówczas poziom wsparcia wynosi również 60% przy kwotowym progu 150 tys. zł.

„Grant OZE” wspólnoty mieszkaniowe mogą pozyskać na zakup, montaż, a także budowę nowej instalacji OZE lub modernizację tej już istniejącej. Wysokość wsparcia wynosi aż 50% kosztów kwalifikowanych. Budżet programu opiewa na kwotę ponad 448 mln zł.

Potrzebujesz pomocy w sprawie dotacji dla wspólnoty mieszkaniowej?

Kryteria i warunki otrzymania dotacji

Każdy program dotacji czy grantu rządzi się swoimi prawami. To oczywiste. Mimo to wielu wnioskodawców o tym zapomina. Przyjęcie założenia, że kryteria naboru są uniwersalne, prowadzi do poważnych kłopotów na etapie składania dokumentacji projektowej i najczęściej kończy się odrzuceniem wniosku.

Aby zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji dla wspólnoty mieszkaniowej w 2024 r. – warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa. To pozwoli zoptymalizować koszty dostaw i zużycia energii, wybrać najlepszego dostawcę, a także opracować audyt energetyczny i przygotować dokumentacją projektową.

Tym, co warto mieć na uwadze już na etapie kompletowania dokumentacji są:

  • koszty kwalifikowane w ramach naboru (w przypadku „Grantu OZE” ujmowane są wyłącznie koszty netto, natomiast w programie „Ciepłe Mieszkanie” podatek VAT może zostać zrefinansowany, jeśli beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia),
  • terminy naboru wniosków (o „Grant OZE” można ubiegać się do 30 czerwca 2026 r., natomiast o środki z programu „Ciepłe Mieszkanie” w ramach drugiego naboru można ubiegać się do 31.01.2024 r.),
  • forma złożenia dokumentacji (wniosek o „Grant OZE” składany jest w formie papierowej, natomiast o dotację z programu „Ciepłe Mieszkanie” – wyłącznie elektronicznie przez specjalny generator),
  • komplet dokumentów (w ramach „Grantu OZE” i programu „Ciepłe Mieszkanie” obowiązują inne wzory dokumentów i są one dostępne na stronach internetowych obu tych mechanizmów wsparcia).

Najczęstsze błędy i jak ich unikać przy aplikowaniu o dotacje i granty

Nieznany jak dotąd jest przypadek wniosku o udzielenie dotacji czy grantu, który nie zawierałaby żadnych błędów. Często brakuje wymaganych załączników, dokumenty są podpisane przez osoby do tego nieupoważnione czy brakuje niektórych istotnych danych, niezbędnych do oceny projektu.

Właśnie dlatego proces weryfikacji wniosków jest rozłożony na etapy. Zwykle obejmuje ocenę formalną i dwie oceny merytoryczne. Wiele błędów można skorygować po otrzymaniu pisma z uwagami. Jednak nie wszystkie. Niektóre uchybienia skutkują natychmiastowym odrzuceniem wniosku (np. nieprawidłowa forma dostarczenia).

Problemem jest też złożenie wniosku, który nie realizuje celów programu. Planując wymianę źródeł ciepła, prace termomodernizacyjne czy instalację fotowoltaiki dla wspólnoty mieszkaniowej, istotne jest, aby efektem przedsięwzięcia był realny jego wpływ na poprawę jakości powietrza i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Kluczowe jest więc m.in. optymalne dobranie mocy elektrycznej i cieplnej instalacji OZE (wyliczonej na podstawie zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną). Te wartości można obliczyć na podstawie prawidłowo sporządzonego audytu energetycznego i projektu instalacji. 

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dotacji lub grantu dla wspólnoty mieszkaniowej – skontaktuj się z doradcami On Media. Pamiętaj, że koszty opracowania takich dokumentów, również mogą zostać objęte wsparciem finansowym.

Źródła:

  1. https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie/o-programie/03-program-cieple-mieszkanie-2-nabor-dla-gmin-2023/program_priorytetowy_ciep%C5%82e_mieszkanie_nabor_ii.pdf, dostęp: 24.01.2024 r.
  2. https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/grant-oze/, dostęp: 24.01.2024 r.
dotacje dla wspólnot mieszkaniowych

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Biorąc udział w programie Szkolenia

Zyskasz wiedzę i umiejętności by cieszyć się dobrymi relacjami w biznesie lub osiągać ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe

Współpraca z klientem biznesowym stawia nas przed koniecznością podnoszenia poziomu wiedzy i zapewniania obsługi przez kompetentnych doradców. Nasze bogate doświadczenie i 12 letnia praktyka pozwala nam na skuteczne wdrażanie osób w sieci sprzedaży rynku energetycznego. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby lub grupy sprzedaży, dobierając zakres szkolenia na podstawie wywiadu i potrzeb. W naszych szkoleniach skupiamy się na tych obszarach, które są potrzebne do skutecznej sprzedaży. Kilkaset case study z rynku energii, gazu, fotowoltaiki pozwala na zapewnienie naszym pracownikom i uczestnikom kursu pewności siebie i płynnego wejścia w skuteczną obsługę firm. Przekuwamy wiedzę w praktykę, zapewniając opiekę podczas spotkań biznesowych przez naszych trenerów. Analizujemy zachowania, udzielamy wskazówek i pomagamy w pierwszych samodzielnych krokach biznesowych. Wiemy, na jakich aspektach zależy klientom ponieważ stale badamy ich potrzeby. Chcemy podzielić się tą wiedzą, abyś i Ty mógł realizować z nami swoje cele biznesowe.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

koszty produkcji energii elektrycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Biorąc udział w programie DSR

Zyskasz dodatkowy przychód i obniżysz koszty energii

Demand Side Response (DSR) daje odbiorcom energii możliwość uzyskania regularnego wynagrodzenia w zamian za gotowość do chwilowego ograniczenia części poboru energii elektrycznej. W momentach szczytowego zapotrzebowania na energię może pojawić się deficyt mocy w systemie. Firmy takie jak Twoja, uczestniczące w programie mogą zostać wezwane przez operatora do pomocy w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Te niezwykle rzadkie zakłócenia w krajowym systemie elektroenergetycznym mogą wystąpić przy ekstremalnie upalnej lub mroźnej pogodzie lub w czasie nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

zmiana dostawcy prądu warszawa