Ile trwa audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonany przez OnMedia
  1. Jak przebiega audyt energetyczny?
  2. Kiedy powinien zostać wykonany audyt energetyczny?
  3. Które przedsiębiorstwa muszą wykonywać audyt energetyczny?
  4. Kto posiada uprawnienia do przeprowadzania audytu energetycznego?

Audyt energetyczny ma na celu uzyskanie informacji o rzeczywistym zapotrzebowaniu energetycznym, a następnie zdiagnozowanie obszarów, które wymagają lub umożliwiają przeprowadzenie optymalizacji. W efekcie możliwe jest zmniejszenie zapotrzebowania, a co za tym idzie osiągnięcie realnych oszczędności. Ile trwa audyt energetyczny? Jak przebiega? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak przebiega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa polega na przeprowadzeniu czynności pozwalających uzyskać szczegółową wiedzę na temat zużycia energii, które ma miejsce w firmie. Weryfikacji podlega zatem zarówno jej siedziba, jak i wszystkie należące do firmy budynki oraz instalacja przemysłowa, transport, czy urządzenia wykorzystywane w ramach linii produkcyjnej.

W ogólnym rozrachunku audyt energetyczny powinien obejmować przynajmniej 90% całkowitego zużycia energii w firmie. W związku z tym może trwać kilka lub kilkanaście dni, co jest uzależnione w głównej mierze od wielkości przedsiębiorstwa. Po przeprowadzonym audycie powinien zostać natomiast wykonany raport, który podsumowuje badanie, a także zawiera konkretne zalecenia mające na celu zmniejszenie zużycia energii. W przypadku zaleceń ważne jest również wskazanie korzyści, które osiągnie firma po ich wdrożeniu.

Kiedy powinien zostać wykonany audyt energetyczny?

Dobrowolny audyt energetyczny może być przeprowadzony w zasadzie zawsze. W rzeczywistości wykonuje się go zazwyczaj wtedy, kiedy zachodzi podejrzenie, że istniejące w firmie rozwiązania można zoptymalizować, a co za tym idzie zmniejszyć realne zapotrzebowanie na energię. Takie badanie można przeprowadzić, również wówczas, gdy przedsiębiorstwo chce optymalnie dostosować taryfę do bieżących potrzeb, czy uniknąć kar za energię bierną, czy przekroczenie mocy zamówionej.

Które przedsiębiorstwa muszą wykonywać audyt energetyczny?

W poprzednim akapicie poruszono kwestię dobrowolnego audytu elektrycznego, jednak warto mieć świadomość, że zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej niektóre firmy mają obowiązek regularnego przeprowadzania tego typu badania. Obowiązkowy audyt energetyczny, a w zasadzie audyt efektywności energetycznej zobowiązane są przeprowadzać lub zlecać firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie 250 lub więcej pracowników;
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych powyżej 50 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyniosły ponad 43 mln euro.

Zgodnie z przepisami obowiązkowy audyt energetyczny powinien być przeprowadzany w tego typu przedsiębiorstwach regularnie co 4 lata. Uchylanie się od obowiązku może natomiast skutkować nałożeniem wysokich kar.

Kto posiada uprawnienia do przeprowadzania audytu energetycznego?

Wspomniana wcześniej Ustawa o efektywności energetycznej nie wskazuje jednoznacznie podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia audytu energetycznego. Określa jednak, że tego typu podmiot powinien być całkowicie niezależny od badanej firmy, a także dysponować ekspercką wiedzą i doświadczeniem. Warto również zaznaczyć, że zgodnie z ustawą dopuszczalna jest również sytuacja, w której audyt przeprowadza wewnętrzny specjalista. Warunkiem jest jednak, by była to osoba, która nie jest bezpośrednio zaangażowana w kontrolowaną działalność przedsiębiorcy.

Podsumowując należy stwierdzić, że audyt energetyczny to nie tylko obowiązek, ale również czynność, której przeprowadzenie może być przedsiębiorstwu realne korzyści. Wynika to z faktu, że badanie pozwala przeprowadzić modernizację obejmującą np. wymianę rozdzielnic, czy urządzeń pomiarowych. Zastosowane mogą zostać również dławiki elektryczne, które nie tylko zapewnią odpowiednie parametry pracy, ale również zoptymalizują zużycie energii.

audyt energetyczny przedsiębiorstwa, optymalizacja energii elektrycznej OnMedia

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Biorąc udział w programie Szkolenia

Zyskasz wiedzę i umiejętności by cieszyć się dobrymi relacjami w biznesie lub osiągać ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe

Współpraca z klientem biznesowym stawia nas przed koniecznością podnoszenia poziomu wiedzy i zapewniania obsługi przez kompetentnych doradców. Nasze bogate doświadczenie i 12 letnia praktyka pozwala nam na skuteczne wdrażanie osób w sieci sprzedaży rynku energetycznego. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby lub grupy sprzedaży, dobierając zakres szkolenia na podstawie wywiadu i potrzeb. W naszych szkoleniach skupiamy się na tych obszarach, które są potrzebne do skutecznej sprzedaży. Kilkaset case study z rynku energii, gazu, fotowoltaiki pozwala na zapewnienie naszym pracownikom i uczestnikom kursu pewności siebie i płynnego wejścia w skuteczną obsługę firm. Przekuwamy wiedzę w praktykę, zapewniając opiekę podczas spotkań biznesowych przez naszych trenerów. Analizujemy zachowania, udzielamy wskazówek i pomagamy w pierwszych samodzielnych krokach biznesowych. Wiemy, na jakich aspektach zależy klientom ponieważ stale badamy ich potrzeby. Chcemy podzielić się tą wiedzą, abyś i Ty mógł realizować z nami swoje cele biznesowe.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

koszty produkcji energii elektrycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Biorąc udział w programie DSR

Zyskasz dodatkowy przychód i obniżysz koszty energii

Demand Side Response (DSR) daje odbiorcom energii możliwość uzyskania regularnego wynagrodzenia w zamian za gotowość do chwilowego ograniczenia części poboru energii elektrycznej. W momentach szczytowego zapotrzebowania na energię może pojawić się deficyt mocy w systemie. Firmy takie jak Twoja, uczestniczące w programie mogą zostać wezwane przez operatora do pomocy w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Te niezwykle rzadkie zakłócenia w krajowym systemie elektroenergetycznym mogą wystąpić przy ekstremalnie upalnej lub mroźnej pogodzie lub w czasie nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

zmiana dostawcy prądu warszawa