Jakie wyzwania stoją przed sektorem energetycznym w Polsce w kontekście transformacji energetycznej?

Na skróty:

Ostatnie lata pokazały, że od energetyki opartej na paliwach kopalnych należy odejść tak szybko, jak to możliwe. Chodzi nie tylko o jej wysoką emisyjność i wpływ na zmiany klimatu, ale też dostępność samych paliw. Jako że ich głównym dostawcą jest Rosja, dalsze zakupy na tę samą skalę godziłyby w bezpieczeństwo militarne i energetyczne naszego kraju.

Polska transformacja energetyczna ma odbyć się według scenariusza prognostycznego Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040). Dokument został zaprezentowany na początku kwietnia i według zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska ma pozwolić zwiększyć suwerenność energetyczną kraju bez szkody dla konkurencyjności gospodarki krajowej i bezpieczeństwa energetycznego.

Podczas spotkania z przedstawicielami polskich spółek energetycznych Anna Moskwa mówiła, że transformacja ma opierać się czterech filarach: sprawiedliwej transformacji, stworzeniu zeroemisyjnego systemu energetycznego, zapewnieniu czystego powietrza oraz budowie suwerenności energetycznej. Z każdym aspektem wiążą się spore wyzwania. Jak resort planuje sobie z nimi poradzić? Jak transformacja wpłynie na nasze życie?

PEP 2040. Jak będzie wyglądać nowy miks energetyczny?

Obecnie szacuje się, że z odnawialnych źródeł pochodzi ok. 25 proc. energii wyprodukowanej w naszym kraju. Według zapowiedzi ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, w przyszłości odsetek ten ma być co najmniej dwukrotnie wyższy. Bardziej optymistyczne prognozy mówią, że 60 proc. energii wyprodukują same farmy wiatrowe. Z kolei według PEP 2040 ok. 73 proc. zapotrzebowania krajowej gospodarki mają zaspokajać OZE i elektrownie atomowe. Ważną rolę w nowym miksie ma też odgrywać wodór, wykorzystywany przede wszystkim w transporcie i ciepłownictwie.

Oczywiście w związku z realizacją tego celu Polskę czekają dość trudne zadania. Pierwsze widać już na gruncie legislacyjnym. Inwestorzy działający w sektorze OZE napotykają szereg przeszkód. Dotyczy to również przedsiębiorstw planujących produkcję prądu na własne potrzeby oraz gospodarstw domowych. By zwiększyć znaczenie odnawialnych źródeł energii, konieczne jest więc zmniejszenie barier administracyjno-proceduralnych. Ustawodawcy muszą też zadbać o prawne regulacje wsparcia i poszerzyć możliwości finansowania inwestycji.

Jeszcze poważniejszym wyzwaniem może okazać się dostosowanie sieci przesyłowej do nowych warunków. W związku ze wzrostem znaczenia elektromobilności, odejściem od paliw kopalnych w przemyśle i większym zużyciem prądu w gospodarstwach domowych, już teraz zapotrzebowanie energetyczne rośnie w szybkim tempie. System przesyłu i dystrybucji musi dotrzymać kroku zmianom w gospodarce. Według specjalistów największe znaczenie będą miały inwestycje w magazyny energii, cable pooling (dzielenie infrastruktury między np. elektrownie słoneczne i wiatrowe) i modernizację sieci.

Transformacja energetyczna a nowe technologie

Sprawne przeprowadzenie transformacji energetycznej będzie wymagało bardzo wydajnej analityki. By osiągnąć planowane cele, konieczne będzie np. zastosowanie telemetrycznych odczytów w celu monitoringu zużycia energii przez poszczególnych odbiorców. Pomogą one w dystrybucji prądu nie tylko z dużych elektrowni, ale też tego wyprodukowanego przez prosumentów. Dzięki nim możliwe będzie monitorowanie mikroinstalacji OZE w celu np. obniżania cen energii w dni, kiedy ekologiczne źródła dostarczyły jej do sieci więcej. Nowe technologie pomogą też w zarządzaniu przepływami energii w klastrach i spółdzielniach energetycznych.

Podobne rozwiązania są wdrażane już teraz. Mowa m.in. o systemie PGE Energia Odnawialna, który działa na farmie fotowoltaicznej Żar, dokonując blisko 80 tys. odczytów dziennie. W przyszłości będzie musiało być ich znacznie więcej, konieczne będzie też zastosowanie technologii do przetwarzania danych. W tym aspekcie pomocne okażą się przede wszystkim dwie technologie – chmura oraz sztuczna inteligencja.

Informatyzacja sektora energetycznego stworzy zapotrzebowanie na pracę nowych specjalistów. Z drugiej strony odejście od paliw kopalnych oznaczać będzie redukcję zatrudnienia w branżach związanych z ich wydobyciem, importem i przetwórstwem. Przeprowadzenie tego procesu z uwzględnieniem potrzeb i obaw pracujących w nich osób (sprawiedliwa transformacja) jest kolejnym dużym wyzwaniem stojącym przed kolejnymi rządami, sektorem energetycznym i całą gospodarką. Wyzwań związanych z transformacją nie brakuje. Jak jednak pokazują przykłady krajów, które poczyniły w tym kierunku więcej kroków, odejście od węgla, ropy i gazu na rzecz OZE, wodoru i atomu jest możliwe. Nie musi też oznaczać gospodarczej lub społecznej zapaści.

transformacja energetyczna, on media, optymalizacja kosztów energii

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Biorąc udział w programie Szkolenia

Zyskasz wiedzę i umiejętności by cieszyć się dobrymi relacjami w biznesie lub osiągać ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe

Współpraca z klientem biznesowym stawia nas przed koniecznością podnoszenia poziomu wiedzy i zapewniania obsługi przez kompetentnych doradców. Nasze bogate doświadczenie i 12 letnia praktyka pozwala nam na skuteczne wdrażanie osób w sieci sprzedaży rynku energetycznego. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby lub grupy sprzedaży, dobierając zakres szkolenia na podstawie wywiadu i potrzeb. W naszych szkoleniach skupiamy się na tych obszarach, które są potrzebne do skutecznej sprzedaży. Kilkaset case study z rynku energii, gazu, fotowoltaiki pozwala na zapewnienie naszym pracownikom i uczestnikom kursu pewności siebie i płynnego wejścia w skuteczną obsługę firm. Przekuwamy wiedzę w praktykę, zapewniając opiekę podczas spotkań biznesowych przez naszych trenerów. Analizujemy zachowania, udzielamy wskazówek i pomagamy w pierwszych samodzielnych krokach biznesowych. Wiemy, na jakich aspektach zależy klientom ponieważ stale badamy ich potrzeby. Chcemy podzielić się tą wiedzą, abyś i Ty mógł realizować z nami swoje cele biznesowe.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

koszty produkcji energii elektrycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Biorąc udział w programie DSR

Zyskasz dodatkowy przychód i obniżysz koszty energii

Demand Side Response (DSR) daje odbiorcom energii możliwość uzyskania regularnego wynagrodzenia w zamian za gotowość do chwilowego ograniczenia części poboru energii elektrycznej. W momentach szczytowego zapotrzebowania na energię może pojawić się deficyt mocy w systemie. Firmy takie jak Twoja, uczestniczące w programie mogą zostać wezwane przez operatora do pomocy w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Te niezwykle rzadkie zakłócenia w krajowym systemie elektroenergetycznym mogą wystąpić przy ekstremalnie upalnej lub mroźnej pogodzie lub w czasie nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

zmiana dostawcy prądu warszawa